İstanbul’da doğdu. Özel Ortadoğu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım bölümünü tamamladı. Boston Massachusetts College of Art’ta tasarım programına katılıp, Emerson Communication College'da multimedya dersleri aldı. Link Multimedya'da Kurumsal Dijital Video çalışmalarının ardından Atıf Yılmaz ve Çağan Irmak film atölyelerinden dersler aldı. Heykel çalışmaları heykeltraş Seçkin Pirim’in atölyesinde başladı ve heykeltraş Yunus Tonkuş’un atölyesinde devam etti. Bir Sanat Merkezi, Pi Artworks ve Arte İstanbul'da karma heykel sergilerine katıldı. Işık Üniversitesi, Sanat Eleştirisi ve Kuramı bölümünde Yüksek Lisans programını tamamladı. Süleyman Saim Tekcan atölyesinde gravür ve linol baskı teknikleri ile çalıştı. Aynı dönem hazırladığı bir çağdaş sanat incelemesi olan "Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu" isimli tezi ile mezun oldu. Çalışmalarına Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmekte.
Eylül 2018 IKSV TASARIM BİENALİ paralel etkinliği ‘Su Okulu’ karma sergisi Galeri Binyıl ile Sanat Merkezi Hamam Arts Hub
Kasım 2018 TÜYAP Sanat Fuarı ve paralel etkinliği ‘Organik Denemeler’ karma sergisi Galeri Binyıl ile HAH
Aralık 2019 İSTANBUL SANAT FUARI Galeri Binyıl ile Hilton Sergi Salonu
Ocak 2020 İSTANBUL SANAT FUARI paralel sergisi Galeri Binyıl ile HAH
Mart 2020 ART ANKARA 6.ÇAĞDAŞ SANAT FUARI Galeri Binyıl ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı

She was born in Istanbul. After graduating from Private High School Ortadogu, she has completed her BFA in Graphic Design at Anadolu University. She attended to design program at Boston Massachusetts College of Art and took classes at Emerson Communication College on multimedia production. After her work on Corporate Digital Video at Link Multimedia, she has attended film directing classes of Atif Yilmaz and Cagan Irmak. Her study of sculpture has started at sculptor Seckin Pirim’s atelier and kept on at sculptor Yunus Tonkus’s atelier. She has participated in sculpture group exhibitions at Bir Art Center, Pi Artworks and Arte İstanbul. She has worked with etching and linoleum printing techniques at Süleyman Saim Tekcan atelier. She got her master’s degree in Art Theory and Criticism at Isik University and graduated with her thesis named "End of Art from Hegel to Derrida" which is a wide look on contemporary art. She keeps on her work at her studio in Beyoğlu/Istanbul.
September 2018 IKSV Design Biennial parallel event ‘Water School’ group exhibition with Gallery Binyıl at Art Center Hamam Arts Hub, Istanbul
November 2018 TUYAP Art Fair and parallel event ‘Organic Trials’ group exhibition with Gallery Binyıl at HAH, Istanbul
December 2019 ISTANBUL ART SHOW Gallery Binyıl at Hilton Exhibition Center, Istanbul
January 2020 İSTANBUL ART FAIR parallel exhibition Gallery Binyıl at HAH
March 2020 ART ANKARA 6thCONTEMPORARY ART FAIR Gallery Binyıl at ATO Congresium Congress and Exhibition Palace

 

copyright © 2018 the-esen.com